امور مهندسی

شرکت مهندسی پارس فرایند از بدو تأسیس با اخذ مجوز طراحی مهندسی از وزارت صنایع سنگین وقت ، فعالیت خود را در عرصه های مهندسی کشور آغاز نموده و در بسیاری از فعالیت های صنعتی به ویژه در زمینه تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی مشارکت نموده ، همچنین این شرکت با داشتن نمایندگی از شرکت Kcc Process Equipment Ltd    انگلستان و با همکاری آن در چند طرح وزارت نفت با موفقیت حضور پیدا کرده است. این شرکت در سال 1374 با توجه به نیاز شرکت ملی پتروشیمی ایران برای اجرای طرح تولید MCA  که مورد نیاز واحد آلاکلروبوتاکلر پتروشیمی اراک بوده و با همکاری سازمان پزوهشهای علمی و صنعتی ایران طرح ایجاد دانش فنی و تولید منوکلرواستیک اسید ( MCA ) را که یکی از مواد شیمیایی واسطه ای مهم در صنایع شیمیایی می باشد شروع و کار تولید این محصول را در سال 1376 آغاز کرده و در همان سال به عنوان منتخب جشنواره بین المللی خوارزمی برگزیده شد.

همچنین با مشارکت شرکت KCC  و HAT  انگلستان و HI-TECH   کره جنوبی در بسیاری از طرح های انجام شده در پتروشیمی حضور مؤثر داشته است .

این شرکت در سالهای اخیر موفق گردیده تا در عرصه صدور خدمات مهندسی نیز حضور پر تلاشی داشته باشد و با عقد قرارداد با شرکت های انگلیسی ،اقدام به انجام چندین فقره خدمات مهندسی برای این شرکت ها و ارزآوری برای کشور نماید.