محصولات بی اختیاری

بی اختیاری ادرار ، در واقع بیماری محسوب نمی شود بلکه شرایطی است که اختلالی در عملکرد بدن به وجود می آورد که به عملکرد صحیح مثانه و مجاری ادراری بستگی دارد.اگر مثانه وظیفه خود را به درستی انجام ندهد، سبب نشت غیر ارادی ادرار شده و این موضوع باعث مشکل بی اختیاری می گردد.

محصولات بی اختیاری شرکت آبنا تولید کشور دانمارک،با بهترین کیفیت به شما ارائه می گردد: