زیرانداز بیمار

محصول زیر انداز بی اختیاری بیمار بخش مهمی از خدمات رسانی شرکت ABENA برای بیمارستان ها، درمانگاه ها، خانه های سالمندان، مراقبت در منزل و فروشگاه های لوازم و تجهیزات پزشکی را شامل می شود. زیرانداز بی اختیاری ابری سافت ساخت کشور دانمارک می باشد و دارای استانداردهای بین المللی است.

abri-soft-bed-pad-abena