پوشک کامل چسبی

پوشک کامل چسبی :این نوع پوشک ها با چسب هایی که در دو طرف پوشک قرار دارد کاملا بر روی بدن محکم

می شود .کاربرد این پوشک بیشتر در افراد مبتلا به بی اختیاری متوسط  تا شدید بوده و بیمارانی که بستری

هستند نیز از این نوع ، استفاده می نمایند.2014022520